Home

Voorwoord

‘Servicegerichtheid’ is een kernwoord van een instelling als een huurdersplatform. En die kan altijd beter. In de toelichting op de begroting 2016 stond al de opdracht tot het maken van een eigen website, immers anno 2016 onmisbaar voor het behouden en versterken van het bestaansrecht van het HPL. De site is er nu!

Hij biedt u een veelheid van informatie die gemakkelijk voor u te vinden is. Hij bevat veel specifieke informatie voor alle soorten woningen en hun historie. Bijkomend voordeel van de site is dat de informatie gemakkelijk up-to-date kan worden gehouden. (aanvullingen en correcties van zakelijke aard).

Bij dezen doe ik u het verzoek noodzakelijke wijzigingen bij de beheerder van de site te melden. Voor het gemak is verder functionele informatie beschikbaar/ opvraagbaar waar het gaat om de algemene hulpdiensten en bouw en onderhoud gerichte service-instellingen.

Tenslotte: Wij hopen dat de site zijn waarde zal bewijzen en een succes wordt!

Bestuur HPL