Home

HPL, wat is dat?

HPL staat voor Huurdersplatform Lombardijen. Dat is een vereniging van en voor huurders van woningen van Havensteder uit Rotterdam-Lombardijen. HPL heeft een eigen kantoor in de wijk, aan de Pirandellostraat 43, waar huurders elke dinsdag en donderdagmiddag tussen 13uur en 16 uur terecht kunnen met vragen over hun woon- en leefsituatie en waar de verschillende complexcommissies vergaderen.

Als gevolg van de huidige beperkingen door het Coronavirus is het kantoor HPL tot nader order gesloten. Wij zijn wel gewoon telefonisch en per mail bereikbaar, zie hiervoor de contactpagina.

 

HPL, wat doet dat?

Het Huurdersplatform Lombardijen behartigt de belangen van huurders op alle gebieden die met wonen te maken hebben. Daartoe voert HPL vrijwel wekelijks overleg met andere partijen in de wijk. Concrete onderwerpen zijn:

  • Het gehele beleid van Havensteder, zoals de woonvisie van Lombardijen, huurbeleid, investeringsbeleid, leefbaarheidsfonds, veiligheidsplan, dagelijks beheer en onderhoud.
  • Wijkbeheer door het gebied IJsselmonde, zoals verkeersbeleid, onderhoud van straten, groen en wijkveiligheid (‘schoon, heel & veilig’).
  • Overleg en samenwerking met andere organisaties in Lombardijen, zoals de wijkagenten, scholen, winkeliersverenigingen, speeltuinvereniging, ouderenwerk, buurtraad en jongerenwerk.

Sommige zaken worden soepel en in goed overleg geregeld, andere vergen geduld en / of krachtig onderhandelen. Doelstelling van het HPL is bij voortduring aandacht te besteden aan de woon- en leefsituatie van de huurders.

De belangenbehartiging van de complexen wordt zo veel mogelijk overgelaten aan de betreffende complexcommissies. HPL geeft ondersteuning aan deze complexcommissies. Op het moment dat het gaat om belangen die het complex te boven gaan of die te maken hebben met beleid van de verhuurder of het gebied IJsselmonde, hoort deze taak bij HPL en wordt deze aan boord genomen.

 

HPL, wat doet dat niet?

Het Huurdersplatform is geen ‘klussendienst’, levert geen juridische ondersteuning en wijst geen woningen toe. Het HPL verleent geen individuele ondersteuning, maar zal individuele bewoners wel altijd zo veel mogelijk verder helpen en eventueel doorverwijzen. Het HPL functioneert niet namens Havensteder maar namens de huurders. Het HPL is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

HPL, wie zijn dat?

Het Huurdersplatform Lombardijen bestaat geheel uit vrijwilligers, die ook wonen in de wijk Lombardijen. Deze mensen zetten zich belangeloos in voor de belangen van de andere huurders.

Het bestuur van HPL wordt gevormd door mensen uit verschillende delen van het huizenbezit van Havensteder. De bestuursleden zitten niet in het bestuur namens hun eigen buurt of complex, maar zetten hun kennis en energie in voor de hele wijk.

Het dagelijkse bestuur van HPL bestaat uit:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Bestuursleden

Voor specifieke projecten wordt een deskundige ingehuurd.

 

HPL, wie betaalt dat?

Alle activiteiten, dus ook die van HPL, kosten geld. Wie betaalt dat en hoe voorkomt HPL dat ‘wie betaalt, die bepaalt‘?

HPL ontvangt voor haar activiteiten geld uit participatiemiddelen (inspraakgelden) van de verhuurder Havensteder. Deze participatiemiddelen van Havensteder zijn er ook voor bepaalde activiteiten of voor het hebben van een bepaalde visie. De meeste inkomsten krijgt HPL om er voor te zorgen dat huurders in Lombardijen op een goede manier hun mening kunnen geven over de plannen van Havensteder en het gebied IJsselmonde. Wat die mening is – positief of negatief – heeft geen invloed op de subsidie. Door de jaren heen heeft HPL ernstige kritiek gehad op Havensteder en zijn er de nodige conflicten uitgevochten. Dit heeft echter nooit geleid tot discussies over de bijdrage van Havensteder.

 

HPL-lidmaatschap kost u niets

Het lidmaatschap van het Huurdersplatform Lombardijen staat open voor alle huurders van Havensteder die automatisch lid zijn van HPL in Rotterdam- Lombardijen. De contributie bedraagt nul euro.

 

HPL, waarom aansluiten?

Het Huurdersplatform Lombardijen is een vereniging gespreid door het hele woningbezit van Havensteder in Rotterdam-Lombardijen. HPL kan zich alleen inzetten voor huurders als duidelijk is dat HPL ook werkt uit naam van de huurders. Daarvoor is het nodig dat HPL een zo groot mogelijk aantal leden heeft. Leden van HPL kunnen jaarlijks via de Algemene Vergadering invloed uitoefenen op het beleid van HPL.

 

HPL, waarom actief worden?

Om zich in te kunnen zetten voor huurders is het noodzakelijk dat HPL ook weet wat er leeft. Behalve door de klachten die HPL ontvangt en door wat huurders vertellen op de vergaderingen, kan HPL weten wat er leeft doordat mensen zich inzetten. Veel inzet komt van mensen die actief zijn in een complexcommissie, een werkgroep of het algemene bestuur. Bovendien is HPL een vrijwilligersorganisatie waarin alle uitvoerende werkzaamheden uitgevoerd worden door vrijwilligers die zich willen inzetten voor hun complex en hun wijk. Activiteiten kunnen dan ook alleen uitgevoerd worden als daar voldoende mensen voor zijn.

Huurders die zich via HPL actief inzetten voor hun wijk kunnen direct invloed uitoefenen op het beleid van HPL – en via het overleg met Havensteder ook invloed uitoefenen op het beleid daarvan. Bovendien is het leerzaam en leuk.

Heeft u interesse om zich aan te sluiten / actief mee te doen met HPL? Kom eens langs! Dat kan altijd vrijblijvend. Vertel uw idee├źn en kijk of het u bevalt!

 

Huurdersplatform Lombardijen

Kantoortijden: dinsdag en donderdag van 13 uur tot 16 uur – op afspraak en via mail, zie de contactpagina.
Pirandellostraat 43
3076 KW Rotterdam

Giro 7659201
KVK 40348396

Een hartelijke groet, namens het Bestuur HPL.